KONTAKT

Wörwag Pharma Česko s.r.o.

Bucharova 2657/12, Stodůlky

158 00 Praha 5

Tel.:/fax: +420 226 226 360

e-mail: info@woerwagpharma.cz

IČO: 093 68 604
DIČ: 09368604

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka:
C 335250

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Táto stránka je určená na hlásenie nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti
s užívaním liekov spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.