ODBORNÁ VEŘEJNOST

Všeobecné informace

Odborné materiály

Odborné články

Hlášení nežádoucích účinků

Tato stránka je určena k hlášení nežádoucích účinků, které se vyskytnou
v souvislosti s užíváním léků společnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.